LIÊN HỆ: 0888.97.5555
Thời gian làm việc từ 8h - 20h
Giá từ:
Đến:
Dãy số không gồm:
Tổng điểm:
Tổng nút:

- Để tìm sim bắt đầu bằng 090, quý khách nhập vào 090*
- Để tìm sim kết thúc bằng 2009, quý khách nhập vào *2009
- Để tìm sim bắt đầu bằng 090 và kết thúc bằng 2009, nhập vào 090*2009

Sim Năm Sinh 2008

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 0798.18.0808 1.190.000 49 Đặt mua
2 Mobifone 0703.22.0808 1.190.000 30 Đặt mua
3 Mobifone 0703.11.0808 990.000 28 Đặt mua
4 Viettel 0395.03.0808 1.330.000 36 Đặt mua
5 Mobifone 093.24.2.2008 3.500.000 30 Đặt mua
6 Mobifone 0786.28.08.08 1.250.000 47 Đặt mua
7 Mobifone 0777.08.11.08 1.330.000 39 Đặt mua
8 Viettel 0354.04.2008 1.830.000 26 Đặt mua
9 Viettel 0399.31.2008 1.830.000 35 Đặt mua
10 Mobifone 0778.05.05.08 980.000 40 Đặt mua
11 Mobifone 0769.80.2008 1.180.000 40 Đặt mua
12 Mobifone 0785.96.2008 1.830.000 45 Đặt mua
13 Mobifone 0777.14.08.08 1.980.000 42 Đặt mua
14 Mobifone 0934.09.08.08 2.500.000 41 Đặt mua
15 Viettel 0377.10.0808 1.100.000 34 Đặt mua
16 Mobifone 0786.64.2008 1.830.000 41 Đặt mua
17 Mobifone 0931.16.08.08 2.600.000 36 Đặt mua
18 Mobifone 0797.17.08.08 1.330.000 47 Đặt mua
19 Viettel 0377.04.0808 1.330.000 37 Đặt mua
20 Mobifone 0708.76.2008 2.130.000 38 Đặt mua
21 Mobifone 0775.02.02.08 1.100.000 31 Đặt mua
22 Mobifone 0794.08.04.08 980.000 40 Đặt mua
23 Viettel 0352.81.2008 1.830.000 29 Đặt mua
24 Mobifone 0765.71.2008 1.830.000 36 Đặt mua
25 Viettel 0397.05.02.08 980.000 34 Đặt mua
26 Mobifone 0772.06.07.08 5.800.000 37 Đặt mua
27 Viettel 0348.11.2008 2.130.000 27 Đặt mua
28 Mobifone 0707.83.2008 2.600.000 35 Đặt mua
29 Vinaphone 0949.43.2008 2.600.000 39 Đặt mua
30 Vinaphone 0949.34.2008 2.280.000 39 Đặt mua
31 Mobifone 077.770.2008 2.130.000 38 Đặt mua
32 Mobifone 0764.47.2008 1.830.000 38 Đặt mua
33 Vinaphone 0839.08.05.08 980.000 41 Đặt mua
34 Mobifone 0798.85.2008 1.830.000 47 Đặt mua
35 Vinaphone 0853.09.09.08 1.180.000 42 Đặt mua
36 Mobifone 0703.56.2008 1.830.000 31 Đặt mua
37 Vinaphone 0827.97.2008 1.830.000 43 Đặt mua
38 Viettel 0335.27.01.08 980.000 29 Đặt mua
39 Mobifone 0775.02.08.08 1.330.000 37 Đặt mua
40 Viettel 0328.20.03.08 980.000 26 Đặt mua
41 Vinaphone 0826.25.04.08 770.000 35 Đặt mua
42 Mobifone 0775.08.11.08 1.330.000 37 Đặt mua
43 Mobifone 0777.02.08.08 2.280.000 39 Đặt mua
44 Mobifone 0707.31.2008 2.600.000 28 Đặt mua
45 Vietnamobile 0583.81.2008 810.000 35 Đặt mua
46 Mobifone 0932.55.2008 2.500.000 34 Đặt mua
47 Vinaphone 0888.23.06.08 840.000 43 Đặt mua
48 Mobifone 0764.98.2008 1.830.000 44 Đặt mua
49 Mobifone 0786.70.2008 1.180.000 38 Đặt mua
50 Vinaphone 0889.02.11.08 910.000 37 Đặt mua
DMCA.com Protection Status